Planning werkzaamheden augustus-september

Op het bouwterrein staan in de maanden augustus en september de volgende werkzaamheden gepland:

  • Vanaf dinsdag 21 augustus t/m 6 september gaan de grond/graafwerkzaamheden plaatsvinden.
  • Vanaf 7 september t/m 11 september gaan de boorwerkzaamheden voor de kerk plaatsvinden.
  • Dan een korte periode rust t/m 17 september i.v.m. uitharden van de palen.
  • Vanaf 18 september t/m 21 september is er dan weer grondwerk en aanvoer van funderingsmaterialen voor de kerk.
  • De stort van de fundering (kerk) is in principe 28 september.

Bezwaar tegen bouw afgewezen

Het bezwaar van enkele omwonenden tegen de bouw van de zorgwoningen en de kerk is door de Raad van State afgewezen. Eerder had de Raad van State al de aanvraag voor een voorlopige voorziening afgewezen.

Op 3 oktober 2017 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van zorgwoningen en de kerk aan de Eerste Westerparkhof. Deze besluit is gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt.

Tegen dit besluit hebben enkele omwonenden een beroep ingesteld en hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek bouw) te treffen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 26 maart 2018 en op 13 april 2018 afgewezen. (Zie uitspraak voorzieningenrechter).

Op 28 juni 2018 heeft de Afdeling het beroep ter zitting behandeld en op 1 augustus heeft de rechter uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaart. De, op 3 oktober 2017 verleende vergunning, kan nu niet meer herroepen worden.

Grondoverdracht

Op 26 juli 2018 heeft de levering van de grond door de gemeente Utrecht aan Amalia Staete plaatsgevonden. Amalia Staete is daarmee eigenaar (erfpacht) geworden van ruim 2400 m2 grond op de kop van het Amaliapark. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt. Voorafgaande aan deze levering heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Utrecht en het bestuur van Amalia Staete op 30 januari 2018 heeft de stukken getekend om over te gaan tot aankoop van het perceel.


Week 28: Start bouwwerkzaamheden

Deze week is door bouwbedrijf Van Driesten een start gemaakt met de voorbereiding van de bouw van de appartementen. Deze werkzaamheden duren tot en met week 34. In die periode zullen kabels en leidingen verlegd of aangelegd worden en zal aan de Eerste Westerparklaan een in/uitrit voor het bouwverkeer gerealiseerd worden. De straatverlichting aan de Eerste Westerparklaan (parkzijde) wordt daarvoor tot halverwege het bouwterrein verwijderd. Het trottoir wordt vervangen door een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport. De inrichting is zo gekozen dat de buurt het minst belast wordt en dat het bouwverkeer het minst ver de buurt in komt.

In week 35 zal het overtollige grond van de bouwlocatie afgevoerd worden van het bouwterrein en zal de bouwplaats ingericht worden.

Bouwplaatsinrichting

Planning bouwwerkzaamheden kerkgebouw en Amalia Staete

week 28 (7 juli t/m 14 juli):
– bouwhekken plaatsen rondom het gehele perceel

week 28-34 (7 juli t/m 24 augustus):
– verleggen/aanleggen kabels en leidingen,
– verwijderen verlichting Eerste Westerparklaan (parkzijde) tot halverwege het bouwterrein,
– trottoir Eerste Westerparklaan (parkzijde) wordt tot halverwege het bouwterrein een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport,
– realiseren in en uitrit (inrijden en uitrijden via dezelfde route, klein stukje tegen het verkeer in).

week 34 (20 augustus t/m 24 augustus):
– tijdelijke aansluitingen van nutsbedrijf voor bouwketen

week 35-37 (27 augustus t/m 14 september):
– inrichting van het bouwterrein met bouwketen
– afvoer overtollige grond van de bouwlocatie

week 36-37 (3 september t/m 14 september):
– boorpalen (geen heiwerk) van het kerkgebouw

week 42-43 (15 oktober t/m 26 oktober):
– boorpalen (geen heiwerk) appartementen Amalia Staete

Bezoek Bruynzeel

Op 13 maart 2018 heeft Bruynzeel een bijeenkomst georganiseerd in hun showroom op de Woonboulevard Utrecht – Kanaleneiland. Voor de bijeenkomst was veel belangstelling van de toekomstige bewoners van Amalia Staete.

In de presentatie werden de bewoners geïnformeerd verschillende soorten keukens, de zes keuzemogelijkheden voor blad-/frontkleuren en de keuzes voor de handgrepen. In de basiskeuken komt de volgende apparatuur van ETNA.

Inductiekookplaat
Specificatieblad
Combi-magnetron
Specificatieblad
Afzuigkap
Specificatieblad
Geïntegreerde koelkast met vriesvak
Specificatieblad

Download hier gedetailleerde keukeninformatie
Keuken type 1 is van toepassing voor de 2-kamerappartementen (55/60 m2)
Keuken type 2 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (75 m2)
Keuken type 3 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (85 m2)

Vervolg
In het voorjaar zullen de bewoners uitgenodigd worden voor een individueel gesprek bij Bruynzeel om verdere details te bespreken.

Onthulling bouwbord

Op 7 maart 2018 werd het bouwbord feestelijk onthuld door de heer en mevrouw Van Selm, één van de initiatiefnemers van het project. Deze onthulling staat symbool voor de start van de werkzaamheden die deze maand zullen aanvangen. Bij de onthulling waren de toekomstige bewoners aanwezig. Voorafgaand zijn zij geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden en de planning.

We gaan beginnen! Informatiebijeenkomsten start bouw.

Informatiebijeenkomst gemeente Utrecht
Op 7 maart 2018 organiseert de gemeente Utrecht een informatiebijeenkomst over de start van de werkzaamheden. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Informatiecentrum Leidsche Rijn aan de Verlengde Hogeweidebaan 1 in Utrecht.

Wat kunt u deze avond verwachten?
Amalia Staete gaat starten met de bouw van de zorgappartementen aan de Eerste Westerparkhof (Eerste Westerparklaan / Monarchvlinderlaan). Als eerste zullen voorbereidende werkzaamheden gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden noemen we het bouwrijp maken van de grond. Wij informeren u hier tijdens deze avond verder over. Deze avond geven Bureau NegenTien en Amalia Staete ook uitleg over de bouwwerkzaamheden na het bouwrijp maken. Als u vragen hebt, kunt u deze stellen tijdens de informatiebijeenkomst.

Meer informatie
Voor meer informatie over de informatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht kunt u contact opnemen met Ron Suntjens (projectleider), via telefoon 030 – 286 00 00 of e-mail r.suntjens@utrecht.nl. Zie verder ook het wijkbericht.

Bewonersbijeenkomst startbouw
Voor de bewoners van Amalia Staete wordt een speciale bijeenkomst over de bouwwerkzaamheden georganiseerd is samenwerking met Estea op 7 maart 2018. Toekomstige bewoners zijn van harte welkom op 9.30 uur in De Hoeksteen. Voor informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met dhr. J.H. Bink (030-6038970).

Bewonersbijeenkomst Bruynzeel Keukens op Woonboulevard Utrecht
Toekomstige bewoners van Amalia Staete zijn op dinsdag 13 maart 2018 om 14.00 uur (let op: gewijzigde datum) van harte welkom bij Bruynzeel Keukens op Woonboulevard Utrecht, Hollantlaan 24, 3526 AM Utrecht (Kanaleneiland). Op deze middag kunt u vragen stellen over uw keuken en de materialen en apparaten bekijken. Voor informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met dhr. J.A. Jacobse.

Volg de bouw op www.amaliastaete.nl\bouw!