Ontmoeting

Vertrouwde Sfeer1

De gemeenschappelijke ruimte op de begane grond wordt gebruikt voor diverse activiteiten en ontmoetingen:  gezamenlijke maaltijden (incidenteel bij bijzondere gelegenheden) en koffieochtenden, kerkdiensten volgen, ouderenmiddagen en ontspannen activiteiten zoals creatief bezig zijn, zingen, gezelschapsspelen. Bewoners kunnen de ontmoetingsruimte huren voor het vieren van verjaardagen met een groep.