Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste.

Met de parkappartementen en daarmee de clustering van mensen met een zorgvraag, kan vanuit de kerk mantelzorg goed en praktisch vormgegeven worden.