Vertrouwde sfeer

Vertrouwde Sfeer1
Wonen in de parkappartementen is vertrouwd en gezellig. Uw buurvrouw of -man is gelijkgestemd en op de begane grond is een ontmoetingsruimte.

De ruime ontmoetingsruimte wordt gebruikt voor diverse activiteiten en ontmoeting: gezamenlijke maaltijden, kerkdiensten volgen, ouderenmiddagen en ontspannen activiteiten zoals creatief bezig zijn, zingen, gezelschapsspelen. Bewoners kunnen de ontmoetingsruimte huren voor het vieren van verjaardagen met een groep.