Vrienden van Amalia Staete

Doelstelling
De doelstelling van ‘Stichting Vrienden van Amalia Staete’ is de verbreding van de bekendheid van de Stichting Amalia, gevestigd te Utrecht en het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de bewoners door deze stichting geëxploiteerd appartementencomplex. Daarbij richt de stichting zich met name of de leeftijdsgroep van ouderen dan 55 jaar.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven en ter beschikking stellen van fondsen en andere middelen, hetzij in natura hetzij in financiële zin, en het enthousiast maken van mensen en instellingen uit de brede reformatorische achterban in de wijde regio Utrecht om als donateurs (‘vrienden’) mee te helpen het doel van de stichting te verwezenlijken.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn beschikbaar gesteld in dit PDF-bestand.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen:

Ans van Selm

W.T. (Ans) van Selm – Imminkhuizen
Voorzitter

  C. (Cees) van Oostveen
Penningmeester
Marian Ruitenberg

M. (Marian) Ruitenberg
Secretaris

Hannie Stekelenburg J.C. (Hannie) Stekelenburg – Nieuwenhuize
Bestuurslid

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Stichting Vrienden van Amalia Staete heeft geen personeel in dienst. Onkosten die uitgeoefend zijn in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In dit PDF-bestand is een activiteitenplan opgenomen. De volgende jaarverslagen zijn gepubliceerd: Jaarverslag 2022 en Jaarverslag 2023.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording van 2022 (jaarverslag) en 2023 (jaarverslag) zijn beschikbaar en kunt u downloaden door op het jaartal te klikken.

Wat is een ANBI-status?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst. Hieronder treft u de ANBI-informatie aan.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Amalia Staete
Eerste Westerparkhof 2
3544 WZ Utrecht

Bankrekening: NL28 RABO 0349 5519 52

E-mail: vriendenvan@amaliastaete.nl
Website: www.amaliastaete.nl/vriendenvan

KvK: 64347974 te Utrecht
RSIN: 855626719