Vrienden van Amalia Staete

Doelstelling

De doelstelling van ‘Stichting Vrienden van Amalia Staete’ is de verbreding van de bekendheid van de Stichting Amalia, gevestigd te Utrecht en het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de bewoners van door deze stichting geëxploiteerde woon-zorgcentra. Daarbij richt de stichting zich met name of de leeftijdsgroep van ouderen dan (vijfenvijftig) 55 jaar.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven en ter beschikking stellen van fondsen en andere middelen, hetzij in natura hetzij in financiële zin, en het enthousiast maken van mensen en instellingen uit de brede reformatorische achterban in de wijde regio Utrecht om als donateurs (‘vrienden’) mee te helpen het doel van de stichting te verwezenlijken. Donateurs van de stichting en anderen die deel uitmaken van de doelgroep van de stichting kunnen al dan niet tegen betaling gebruik maken van door de stichting ter beschikking gestelde faciliteiten.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn beschikbaar gesteld in dit PDF-bestand.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen. 

  Voorzitter (vacature)
  Ans van Selm
G.J. (Ger) van der Linden
Penningmeester
  Vacature
J.A. (Abjan) Jacobse
Bestuurslid

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Stichting Vrienden van Amalia Staete heeft geen personeel in dienst. Onkosten die uitgeoefend zijn in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt beschikbaar gesteld in dit PDF-bestand en kunt u hier downloaden nadat het verslag is opgesteld.

Financiele verantwoording
De financiele verantwoording wordt beschikbaar gesteld in dit PDF-bestand en kunt u hier downloaden nadat de verantwoording is opgesteld.

Wat is een ANBI-status?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst. Hieronder treft u de ANBI-informatie aan.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Amalia Staete
Eerste Westerparkhof 2
3544 WZ Utrecht
Tel. 030-6038970

Bankrekening: NL28 RABO 0349 5519 52

E-mail: vriendenvan@amaliastaete.nl
Website: www.amaliastaete.nl/vriendenvan

KvK: 64347974 te Utrecht
RSIN: 855626719