Zorg en faciliteiten – Visie

De (thuis)zorg wordt geleverd op basis van zorg die de bewoner zelf inkoopt. De SWZ Leidsche
Rijn zal, met een nog te selecteren zorgorganisatie, afspraken maken over de praktische invulling
van zorg. Bewoners kunnen ook zelf een zorgorganisatie kiezen.