Voor wie?

Mensen_small
Wonen in het Amaliapark is voor 55-plussers die de reformatorische leefwijze een warm hart toedragen. De parkappartementen zijn volledig zorggeschikt.

Doelgroep

  • Ouderen in de leeftijd van 55+ die de reformatorische leefwijze een warm hart toe dragen;
  • Ouderen die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid en veiligheid willen behouden;
  • Ouderen die waarde hechten aan een eigen leefsfeer en leefgemeenschap;
  • Alleenstaanden en oudere echtparen, waarvan één of beiden in de basis nog geen zorg nodig heeft, maar waarvan in de loop van de tijd één of beiden een zorgvraag krijgt;
  • Zelfstandig wonen op basis van de toepassing van het ‘Scheiden van wonen en zorg’.