Inschrijven

Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de appartementen. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. De datum van de inschrijving bepaalt uw positie op de wachtlijst. De doelgroep van 55-plussers heeft voorrang ten opzichte van overige inschrijvers.
Toewijzing
Het bestuur van Amalia Staete wijst de appartementen toe op basis van de deze criteria:

1. De belangstellende woont langer dan drie jaar in Utrecht of ondergenoemde plaatsen, of langer dan zes jaar onafgebroken in de afgelopen zestien jaar, of de belangstellende heeft economische of maatschappelijke binding aan deze plaatsen. Dat betreft de gemeenten Houten, Zeist, De Bilt, Maartensdijk, Groenekan, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen, Breukelen, Montfoort, Kockengen, Loenen a/d Vecht, Nieuwer ter Aa en Woerden.

2. De belangstellende bezit óf de Nederlandse nationaliteit, óf wordt op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander behandeld, óf beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland.

Als er onvoldoende belangstellenden vanuit de regio zijn, kunnen de appartementen toegewezen worden aan belangstellenden buiten de regio. Belangstellenden die niet in de regio wonen komen op een wachtlijst. De toewijzing gaat op volgorde van aanmelding. Aanmelden is mogelijk met bovenstaand formulier.