Doel en visie

De Amalia Staete heeft als doel om te voorzien in duurzame huisvesting van en zorgverlening aan ouderen en/of andere zorgbehoevenden. In dat kader is het plan om identiteitsgebonden woonvoorzieningen op te richten waar ook zorg verleend kan worden, naast het te bouwen kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Utrecht. De oplevering van het appartementencomplex is gepland op 1 oktober 2019.

De visie van Amalia Staete is:
1. Er worden levensloopbestendige huurappartementen (tweekamer- en driekamerappartementen) gerealiseerd;
2. De mogelijkheden en behoeften van de bewoners staan altijd centraal;
3. De bewoners dienen zich gewaardeerd te voelen;
4. Een gastvrij huis met privacy en gevoel van veiligheid waar elke bewoner zich thuis voelt;
5. Een toegankelijke omgeving waarin bewoners, zorgpersoneel en ook buurtbewoners elkaar ontmoeten en open voor elkaar zijn;
6. Amalia Staete streeft naar het behouden van de autonomie en de zelfredzaamheid van de bewoner;
7. Voor de bewoners is de leefsfeer belangrijker dan de ‘stenen’;
8. Financieel bereikbaar voor alle inkomens, variërend van sociale huur tot ‘vrije sector’;
9. De bewoners vormen een leefgemeenschap.