Leefsfeer en doelgroep

Amalia Staete heeft als doel om te voorzien in duurzame huisvesting van en zorgverlening aan ouderen en/of andere zorgbehoevenden. In dat kader zijn identiteitsgebonden woonvoorzieningen met bijbehorende bijeenkomstruimten gebouwd die levensloopbestendig zijn, naast het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Utrecht.

De leefsfeer wordt beïnvloed door de reformatorische identiteit van Amalia Staete en van de bewoners. De identiteit is vastgelegd in een identiteitsdocument. De basis van de identiteit is de Bijbel. Amalia Staete wil een woonomgeving realiseren waarin deze identiteit bijdraagt aan de doelstelling.

Doelgroep:

  • Ouderen in de leeftijd van 55+ die de reformatorische leefwijze een warm hart toe dragen;
  • Ouderen die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid en veiligheid willen behouden;
  • Ouderen die waarde hechten aan een eigen leefsfeer en leefgemeenschap;
  • Alleenstaanden en oudere echtparen, waarvan één of beiden in de basis nog geen zorg nodig heeft, maar waarvan in de loop van de tijd één of beiden een zorgvraag krijgt;
  • Zelfstandig wonen op basis van de toepassing van het ‘Scheiden van wonen en zorg’

Als er onvoldoende belangstellenden vanuit de regio zijn, kunnen de appartementen toegewezen worden aan belangstellenden buiten de regio. Belangstellenden die niet in de regio wonen komen op een wachtlijst. De toewijzing gaat op volgorde van aanmelding. Aanmelden is mogelijk met dit formulier.