Doel en visie

De Amalia Staete heeft als doel om te voorzien in duurzame huisvesting van en zorgverlening aan ouderen en/of andere zorgbehoevenden. In dat kader is worden er identiteitsgebonden woonvoorzieningen met bijbehorende bijeenkomstruimten gebouwd waar ook zorg verleend kan worden, naast het te bouwen kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Utrecht. Start welzijnsactiviteiten voor ouderen en oplevering van het appartementencomplex is gepland in november 2019.

De visie van Amalia Staete is:
1. Coördineren, organiseren en faciliteren van zorgverlening en activiteiten ten behoeve van ouderenwelzijn;
2. Exploitatie levensloopbestendige huurappartementen en ontmoetingsruimten;
3. De mogelijkheden en behoeften van de bewoners staan altijd centraal;
4. De bewoners dienen zich gewaardeerd te voelen;
5. Amalia State biedt een gastvrij huis met privacy en gevoel van veiligheid waar elke bewoner zich thuis voelt;
6. Een toegankelijke omgeving waarin bewoners, zorgpersoneel en ook buurtbewoners elkaar ontmoeten en open voor elkaar zijn;
7. Amalia Staete streeft naar het behouden van de autonomie en de zelfredzaamheid van de bewoner;
8. Voor de bewoners is de leefsfeer belangrijker dan de ‘stenen’;
9. Financieel bereikbaar voor alle inkomens, variërend van sociale huur tot ‘vrije sector’;
10. De bewoners vormen een leefgemeenschap.