Thuiszorg

Vertrouwde Sfeer2

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

De (thuis)zorg wordt geleverd op basis van zorg die de bewoner zelf inkoopt. Amalia Staete heeft met twee zorgorganisaties, Axioncontinu en Marthazorg, afspraken gemaakt over de praktische invulling van zorg. Bewoners kunnen ook zelf een zorgorganisatie kiezen.