Sleuteloverdracht

Op 18 december 2019 heeft het bestuur van Amalia Staete de sleutels in ontvangst genomen van aannemer Van Driesten. Dankbaarheid vervuld ons.

Bewoners hebben ’s middags hun sleutels in ontvangst genomen. De eerste appartementen zijn inmiddels al bewoond, anderen zijn nog volop bezig met aankleding en het voorbereiden van de verhuizing. Veel bewoners wonen al heel lang in hun huidige woning en voor hen is de verhuizing een enorme grote stap.

Een lange intensieve periode ging vooraf. Al meer dan 5 jaar geleden kregen we van de burgerlijke gemeente een stuk grond toegewezen voor de bouw van de kerk. Deze grond was alleen te koop als we er ook woningen gingen bouwen. Na vooronderzoek en een eerste ontwerp door de CLK is besloten om een kerk in combinatie met ouderenwoningen te ontwikkelen. Vanuit de CLK werd COO (Commissie Ontwikkeling Ouderenwoningen) opgericht met het doel om de woningen te realiseren zodat we ook een kerk konden bouwen in de kop van het Amaliapark. Dit doel is bereikt; de kerk is eerder al opgeleverd en in gebruik genomen.

De COO heeft uiteindelijk twee stichtingen opgericht. Stichting Amalia Staete voor de bouw en exploitatie van de appartementen en Stichting Vrienden van Amalia Staete ten behoeve van het ouderenwelzijn. Voor het bestuur van deze stichtingen is het doel om kerkbouw mogelijk te maken steeds meer naar de achtergrond gegaan en is de reformatorische woonvoorziening en het welzijn van de nieuwe bewoners, die in een vroeg stadium al betrokken zijn in het project, het primaire doel geworden. Amalia Staete wil voorzien in de behoefte van onze ouderen om te wonen in een herkenbare leefsfeer en om gelijkgestemden te ontmoeten. Dit streven is ingegeven door de Bijbeltekst uit Galaten 6:10: “Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”.

Voor levensloopbestendige woningen, in de vorm van appartementen voor 55-plussers, in de nabijheid van de kerk en overige voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, medische voorzieningen) bleek een grote behoefte te zijn. Gemeenteleden die nu vaak verspreid in de regio wonen, kunnen nu zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, sociale contacten blijven behouden en mee doen in de samenleving, al of niet geholpen door familie, bekenden en leden van de kerkelijke gemeente. Door clustering van mensen met een zorgvraag, kan mantelzorg door de gemeenteleden goed en praktisch vormgegeven worden. Hulpverlening en ondersteuning aan ouderen is immers onder andere een (diaconale) taak binnen de christelijke gemeente.

Met het voltooien van het gebouw begint dus ook een nieuwe belangrijke fase. Stichting Amalia Staete zal zich gaan focussen op de exploitatie van het gebouw; technische onvolkomenheden van de bouw worden aangepakt alsmede nieuwe vragen/wensen die nu opdoen. De Vrienden Van-stichting zal geld gaan werven voor het welzijn van onze ouderen. Met dit geld wordt o.a. de exploitatie en de aankleding van de bijeenkomstruimte gefinancierd. De bijeenkomstruimte is een belangrijke plaats voor bewoners om bij elkaar te komen, gezamenlijk koffie/thee te drinken, verjaardagen te vieren, ouderenmiddagen en andere activiteiten te organiseren. De bijeenkomstruimte wordt ook beschikbaar gesteld voor de donateurs/vrienden van Amalia Staete.

Hartelijk dank aan een ieder die op welke wijze dan ook in de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd waardoor de bouw van de woningen tot een afronding kon komen.

Amalia Staete kiest voor meubels van Bévé.

Amalia Staete heeft voor de inrichting gekozen voor meubels van BÉVÉ INTERIEUR uit Gouda. Bévé levert kwalitatief hoogwaardige meubels passend bij de luxe parkappartementen.

“BÉVÉ Interieur is al ruim veertig jaar dé meubelzaak in het Groene Hart en ver daarbuiten. Een begrip in Gouda en omgeving. Wij bieden u een uitgebreide collectie landelijk en klassieke kwaliteitsmeubelen. In onze meubelwinkel in Gouda vindt u een ruime collectie landelijk en klassieke banken, fauteuils, salontafels, eetkamerstoelen, kasten, dressoirs en meer. Zoals onze speciale afdeling luxury leather. Luxe leren banken, fauteuils en eetkamerstoelen gemaakt van het allerbeste volnerf leder voor jarenlang zitcomfort.”

Bévé levert een complete zithoek in de ontvangsthal en in de bijeenkomstruimte. De meubelen worden speciaal gemaakt voor Amalia Staete volledig in stijl met de overige inrichting.

Informatiemiddag Zorg in Amalia Staete 3 december

In samenwerking met zorgaanbieders in de Parkwijk – Leidsche Rijn organiseert Stichting Amalia Staete een informatiemiddag. Toekomstige bewoners van Amalia Staete en andere belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur (Locatie: Eerste Westerparklaan 19, Utrecht).

Doel van deze middag is het kennismaken met AxionContinu, Julius Gezondheidscentrum, Apotheek Parkwijk, Tandartsen, Mantelzorg MarthaZorg en toekomstige bewoners te helpen bij de inschrijving.

NB: Bent u zorgaanbieder en staat u hier niet bij? Neem contact op met wijkinformatiepunt@amaliastaete.nl

Bewonersbijeenkomst dinsdag 1 oktober 2019

Bewoners en belangstellenden nodigen wij van harte uit voor de bewonersbijeenkomst op D.V. dinsdag 1 oktober 2019 14.00 uur in de Nieuwe Westerkerk (Eerste Westerparklaan 19, Utrecht).

Tijdens deze bijeenkomst zullen we het appartementencomplex bezoeken en kunt u de appartementen van binnen te bekijken. Verder zal u geïnformeerd worden over de onderwerpen.

Inrichting en verlichting
Inrichting en verlichting van de algemene ruimten (gangen, trappenhuis en de bijeenkomstruimte) wordt verzorgd door Binnenspecialist De Bruin – Zeist. Nel de Bruin (Interieuradviseur) zal op de informatiebijeenkomst hierover een presentatie geven. Voor bewoners zijn interieurpakketten samengesteld. Indien u besluit om uw vloer, behang en/of gordijnen bij De Bruin te kopen, ontvangt Amalia Staete hiervoor een fee van 5% die aangewend zal worden door de vriendenstichting voor diverse algemene zaken!

Kijk- en inmeetdagen
Voor het inmeten ten behoeve van de aankleding van uw appartement worden een aantal momenten ingepland waarop dat mogelijk is. Op de bijeenkomst en via onze website wordt u hierover nader geïnformeerd.

Verhuisplanning
Het bestuur heeft een verhuisplanning opgesteld. Om te voorkomen dat te veel bewoners tegelijkertijd verhuizen en daardoor stagnatie ontstaat bij de lift plannen we samen met u de verhuisdatum in. Op de bijeenkomst kunt u uw voorkeur kenbaar maken.

Verhuurovereenkomst en Huishoudelijk Regelement
Op de bijeenkomst wordt de verhuurovereenkomst en het Huishoudelijk Regelement toegelicht en krijgt u deze documenten mee.

Keuken
De appartementen worden voorzien van een standaard keuken. U kunt kiezen uit een 3-tal opties betreffende kleur, blad en grepen. U kunt uw keuze (voor eind september) doorgeven aan dhr. Wim de Jong voor als u dit nog niet gedaan hebt. Bij Binnenspecialist De Bruin in Zeist en op de bijeenkomst zijn de stalen van Bruynzeel aanwezig. Indien u gekozen heeft voor een aanpassing op de bestaande keuken ontvangt u, na goedkeuring van het bestuur, een prijsopgave.

Verkoop huidige woning
Voor begeleiding en informatie over het proces van verkoop van uw koopwoning en de overstap naar een huurwoning kunt u contact opnemen met mevrouw Gerda Kemp (Van Ee Makelaars). Als u uw woning via Van Ee Makelaars verkoopt ontvangt Amalia Staete hiervoor een vergoeding!

Stichting Vrienden van Amalia Staete
Ten behoeve van het bevorderen van ouderenwelzijn zal Stichting Vrienden van Amalia Staete opgericht worden. De stichting maakt het onder andere mogelijk om een bijeenkomstruimte te realiseren en in te richten. Activiteiten voor ouderenwelzijn kunnen financieel gesteund worden met bijvoorbeeld een gift of een renteloze lening.

Hoogste punt bereikt! Bouwers gefeliciteerd!

Vandaag is het feest! Het hoogste punt is bereikt en de vlag is gehesen. Medewerkers van Van Driesten en van onderaannemers van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal!

Op het hoge gedeelte zijn de dakdelen aangebracht. Het dak van het lage gedeelte wordt volgende week woensdag geplaatst. Met het plaatsen van het dak hebben de werkzaamheden minder last regen en andere weersinvloeden. Het metselwerk nadert tevens het hoogste punt en snel zal begonnen kunnen worden met het verwijderen van de steigers. We kijken er naar uit om dan het prachtige gebouw goed te kunnen zien.

Ter gelegenheid van deze mijlpaal heeft het bestuur twee grote taarten bezorgd die door een enthousiast team, dankbaar in ontvangst werden genomen! 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mij inschrijven?

U kunt zich via deze website inschrijven door middel van het inschrijfformulier. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. De datum van de inschrijving bepaalt uw positie op de wachtlijst. De doelgroep (van 55-plussers) heeft voorrang ten opzichte van overige inschrijvers.


Ik ben jonger dan 55+; kan ik mij inschrijven?

Ja, dat is mogelijk; als er onvoldoende belangstelling is van de doelgroep van 55-plussers, kunnen beschikbare appartementen toegewezen worden aan jongere bewoners. Maar doelgroep van 55-plussers blijft voorrang houden.


Stadsverwarming en elektra

Het appartementencomplex is aangesloten op stadsverwarming. U dient hiervoor een contract af te sluiten met Eneco.

Voor elektra kunt u bij uw eigen leverancier naar keuze een contract afsluiten.

Let op: U dient zelf bij uw huidige leveranciers van gas/elektra/water het contract op te zeggen.


Levering water

U dient een contract met Vitens af te sluiten voor de levering van water. Dit kan via de website van Vitens. U kunt dit doen nadat u verhuisd bent, eventueel met assistentie vanuit het bestuur.


Kan ik mijn telefoon nog gebruiken en mijn abonnement verhuizen?

Ja, dat kan. In de appartementen kan een vast abonnement en/of een mobiel abonnement voor telefonie genomen worden.

Alle appartementen van Amalia Staete zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Aanmelden bij huisarts, apotheek en tandarts.

Julius Gezondheidscentrum ligt op loopafstand van de Amalia Staete. Bij dit gezondheidscentrum zijn meerdere huisartsen aangesloten. Dr. Hendriks is in principe aangewezen voor Amalia Staete, u bent echter vrij om een andere keuze te maken.

Julius Gezondheidscentrum
Dr. Hendriks
Eerste Oosterparklaan 78
3544 AK Utrecht

Telefoonnummer: 030- 670 21 30
Spoedlijn tijdens kantooruren: 030 – 670 21 33
Spoedlijn buiten kantooruren: 088 – 130 96 20

Het is belangrijk dat bewoners zich uitschrijven bij de huidige huisarts en het dossier laten overdragen aan Julius Gezondheidscentrum Parkwijk .

Inschrijven voor de tandarts kan via de website van Mondzorgcentrum Oosterparklaan.

https://www.mzcoosterparklaan.nl/inschrijven/

Inschrijven voor de apotheek kan via de website van Fleir https://www.fleir.nl/ . Kies voor Inschrijving/Wijziging.


Welke zorgorganisaties kunt u benaderen?

Thuiszorg, Hulp in het huishouden en Mantelzorg

In Amalia Staete wordt de thuiszorg verzorgd door Axion Continu (https://www.axioncontinu.nl/). Aanmelden/inschrijven voor zorg kan direct bij het wijkteam.

Wijkteam: 06 – 23 28 11 54

Hulp in het huishouden

Op het moment dat u in Gemeente Utrecht bent ingeschreven kunt u (opnieuw) een aanvraag doen voor Hulp in het huishouden. De melding kan telefonisch of online gedaan worden. De aanvraag wordt geïndiceerd door middel van een huisbezoek van het Buurtteam. Helaas kan het zijn dat u een aantal maanden zal moeten wachten voordat zij aangemeld gaat worden bij een zorgaanbieder. Omdat de zorgaanbieders kampen met wachtlijsten is zodoende ook een lange wachtlijst ontstaan bij de gemeente. Op de site van de Gemeente Utrecht staat het allemaal vermeld en kunt u het rustig nalezen.

https://www.utrecht.nl/artikel/personeelstekort-bij-hulp-bij-het-huishouden

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuning-wmo/hulp-bij/hulp-bij-huishouden


Voor Mantelzorg kunt u contact opnemen met Irma Donkersloot (MarthaZorg). Stuur een bericht of bel 06-33 32 19 51.

T: 06-33 32 19 51
E: info@marthazorg.nl


Is er ook (zorg)alarmering in de woningen?

Persoonsalarmering wordt geregeld via AxionContinu. Aanvragen via de website van AxionContinu: https://www.axioncontinu.nl/formulieren/inschrijfformulier-professionele-personenalarmering.

Axion biedt verschillende abonnementen. Het systeem kan ook gebruikt worden voor mantelzorg (en het bellen van familieleden).


Waar kunnen wij ons afval kwijt?

Direct naast het gebouw zijn ondergrondse containers aanwezig (Eerste Westerparklaan).


Welke ondervloer is nodig?

De appartementen beschikken over een zogenaamde zwevende vloer. Ondervloeren zijn daarom niet noodzakelijk bij gebruik van vloerbedekking en vinyl. Harde, stenen, vloeren zijn niet toegestaan.


Informatiebijeenkomst 9 juli 2019

Onlangs hebben bewoners een tas ontvangen met voorbeelden en materialen waarmee Binnenspecialist De Bruin – Zeist een indruk geeft wat zij voor de bewoners kunnen betekenen bij de inrichting van hun nieuwe appartement. Voor verdere toelichting houdt De Bruin, speciaal voor de nieuwe bewoners van Amalia Staete, een inloop- en kennismakingsavond in hun winkel in Zeist.

Toekomstige bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdagavond 9 juli 2019 om 18.30 uur, Bergweg 27, Zeist.

Bewoners krijgen dan een uitgebreide uitleg over de materialen en hoe we deze op de beste manier kunnen toepassen in hun nieuwe appartement. Ook laten zij de vele andere mogelijkheden zien uit onze uitgebreide collectie voor de vloer-, wand en raambekleding.

Programma:

18.30 uur Inloop
19.00 uur Korte uitleg over de materialen toepassingen.
19.30 tot 21:30 uur Kennismaking, interieuradvies en mogelijkheden bekijken in de winkel.

Uiteraard alles onder genot van een hapje en drankje.

Wilt u meubels, kleden of iets anders uit uw huidige interieur meenemen naar u nieuwe appartement, welke kleur kan ik hier het beste mee combineren en maak ik van mijn nieuwe appartement mijn thuis? Allemaal vragen waar onze ervaren interieuradviseurs dagelijks mee te maken hebben en voor u klaar staan om samen met u een speciaal op maat gesneden kleur- en interieuradvies uit te werken.

Graag zien wij u op D.V. dinsdag 9 juli. Mocht u verhinderd zijn of liever direct een één-op-één afspraak maken met één van onze interieuradviseurs? Neemt u dan gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Rest ons nog te vermelden dat wij als winkel 5% van uw aankoopbedrag zullen doneren aan stichting ‘Vrienden van Amalia Staete’

Met vriendelijke groeten,
Binnenspecialist De Bruin
Jaco den Heijer, Ton Modderkolk, Patrick Vos en Nel de Bruin