Bezoek Bruynzeel

Op 13 maart 2018 heeft Bruynzeel een bijeenkomst georganiseerd in hun showroom op de Woonboulevard Utrecht – Kanaleneiland. Voor de bijeenkomst was veel belangstelling van de toekomstige bewoners van Amalia Staete.

In de presentatie werden de bewoners geïnformeerd verschillende soorten keukens, de zes keuzemogelijkheden voor blad-/frontkleuren en de keuzes voor de handgrepen. In de basiskeuken komt de volgende apparatuur van ETNA.

Inductiekookplaat
Specificatieblad
Combi-magnetron
Specificatieblad
Afzuigkap
Specificatieblad
Geïntegreerde koelkast met vriesvak
Specificatieblad

Download hier gedetailleerde keukeninformatie
Keuken type 1 is van toepassing voor de 2-kamerappartementen (55/60 m2)
Keuken type 2 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (75 m2)
Keuken type 3 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (85 m2)

Vervolg
In het voorjaar zullen de bewoners uitgenodigd worden voor een individueel gesprek bij Bruynzeel om verdere details te bespreken.

Onthulling bouwbord

Op 7 maart 2018 werd het bouwbord feestelijk onthuld door de heer en mevrouw Van Selm, één van de initiatiefnemers van het project. Deze onthulling staat symbool voor de start van de werkzaamheden die deze maand zullen aanvangen. Bij de onthulling waren de toekomstige bewoners aanwezig. Voorafgaand zijn zij geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden en de planning.

We gaan beginnen! Informatiebijeenkomsten start bouw.

Informatiebijeenkomst gemeente Utrecht
Op 7 maart 2018 organiseert de gemeente Utrecht een informatiebijeenkomst over de start van de werkzaamheden. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Informatiecentrum Leidsche Rijn aan de Verlengde Hogeweidebaan 1 in Utrecht.

Wat kunt u deze avond verwachten?
Amalia Staete gaat starten met de bouw van de zorgappartementen aan de Eerste Westerparkhof (Eerste Westerparklaan / Monarchvlinderlaan). Als eerste zullen voorbereidende werkzaamheden gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden noemen we het bouwrijp maken van de grond. Wij informeren u hier tijdens deze avond verder over. Deze avond geven Bureau NegenTien en Amalia Staete ook uitleg over de bouwwerkzaamheden na het bouwrijp maken. Als u vragen hebt, kunt u deze stellen tijdens de informatiebijeenkomst.

Meer informatie
Voor meer informatie over de informatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht kunt u contact opnemen met Ron Suntjens (projectleider), via telefoon 030 – 286 00 00 of e-mail r.suntjens@utrecht.nl. Zie verder ook het wijkbericht.

Bewonersbijeenkomst startbouw
Voor de bewoners van Amalia Staete wordt een speciale bijeenkomst over de bouwwerkzaamheden georganiseerd is samenwerking met Estea op 7 maart 2018. Toekomstige bewoners zijn van harte welkom op 9.30 uur in De Hoeksteen. Voor informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met dhr. J.H. Bink (030-6038970).

Bewonersbijeenkomst Bruynzeel Keukens op Woonboulevard Utrecht
Toekomstige bewoners van Amalia Staete zijn op dinsdag 13 maart 2018 om 14.00 uur (let op: gewijzigde datum) van harte welkom bij Bruynzeel Keukens op Woonboulevard Utrecht, Hollantlaan 24, 3526 AM Utrecht (Kanaleneiland). Op deze middag kunt u vragen stellen over uw keuken en de materialen en apparaten bekijken. Voor informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met dhr. J.A. Jacobse.

Volg de bouw op www.amaliastaete.nl\bouw!

Amalia Staete gaat over tot grondaankoop

Op 30 januari 2018 heeft het bestuur van Amalia Staete de stukken getekend om over te gaan tot aankoop van het perceel “kop Amalia Park”.

Dit betekent dat de werkzaamheden van start kunnen gaan. Ter gelegenheid van deze start werkzaamheden organiseert Amalia Staete op woensdagmorgen 7 maart 2018 een bijeenkomst voor bewoners.


Keukeninformatie – Bruynzeel

In de bijgevoede brochure informeren wij u over de nieuwe keuken. Amalia Staete biedt u de mogelijkheid uw eigen uitstraling te kiezen uit de hier aangeboden kleurenselectie. Wij hebben in overleg met Amalia Staete de standaard keuken zo optimaal mogelijk samengesteld. Wij wensen u alvast veel (kook)plezier in uw nieuwe keuken!

De eerste Bruynzeel keuken, ontworpen door Piet Zwart, verscheen in 1938 op de markt. Losse elementen met een standaardmaat waarmee in elke ruimte een praktische keuken gerealiseerd kon worden. Een oplossing voor het keukenvraagstuk van toen. Vandaag de dag lossen we nog steeds keukenvraagstukken op.

Nederlandse kwaliteit
Wij ontwerpen en produceren keukens in de eigen fabriek in Bergen op Zoom. Sinds de uitbreiding in 2015 de grootste en modernste keukenfabriek van de Benelux. Kiezen voor Bruynzeel Keukens is kiezen voor Nederlandse kwaliteit.

Download hier gedetailleerde keukeninformatie
Keuken type 1 is van toepassing voor de 2-kamerappartementen (55/60 m2)
Keuken type 2 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (75 m2)
Keuken type 3 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (85 m2)

Voortgang – Informatiebijeenkomst startbouw

Besprekingen met de gemeente Utrecht en de aannemers over de bouw van de appartementen zijn in volle gang. Zoals op de laatste bewonersbijeenkomst meegedeeld streven we ernaar om in maart een volgende informatiebijeenkomst te houden die in het teken zal staan van de startbouw en het verdere verloop van de bouwwerkzaamheden.

Naast deze bijeenkomst zullen we in de komende weken voor de bewoners speciale showroombijeenkomsten bij de keukenleverancier Bruynzeel op Kanaleneiland worden georganiseerd. Bewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging voor.

Geref. gemeente Utrecht neemt afscheid van Westerkerk

De gereformeerde gemeente te Utrecht heeft zaterdagmiddag tijdens een bijzondere kerkdienst afscheid genomen van de Westerkerk. De afscheidsdienst werd geleid door ds. W. A. Zondag, consulent van de gemeente.

De predikant uit Woerden preekte over Openbaring 21:3a: „En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen.” In het vleesgeworden Woord, Christus, is God de mens zeer nabijgekomen, aldus ds. Zondag. „Hij leefde Zelf in een ‘tabernakel’. Hij vond geen woning op deze aarde. Zelfs Zijn kleed werd Hem afgenomen. Zo droeg Christus de zondestraf, zodat God weer kon wonen bij mensen. Straks zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel en zal God weer bij de mensen wonen, als de oude dingen voorbij zijn gegaan.”
In een slottoespraak memoreerde ds. Zondag hoe de gemeente meer dan vijftig jaar geleden het kerkgebouw ontving. Ds. C. Harinck leidde op 9 maart 1967 de dienst waarin de kanselbijbel geopend werd. Hij preekte toen uit Haggaï 2:10: „En in deze plaats zal ik vrede geven.” De Heere Zelf heeft deze woorden waar gemaakt, door Woord en Geest, zo zei ds. Zondag.
Kanselbijbel
Onder het zingen van Psalm 119 vers 45 sloot de predikant de kanselbijbel. Vanaf zondag 7 januari komt de gemeente samen in de Torenpleinkerk in Vleuten.

Het nieuwe kerkgebouw is gepland in de kop van het Amaliapark nabij Amalia Staete.

Bron: rd.nl
Beeld: Jaap Sinke

Gemeente Utrecht geeft vergunning af voor de bouw

Het bestuur van Amalia Staete heeft gisterenavond op de informatieavond voor bewoners bekend gemaakt dat het ‘Uitwerkingsplan Kop Amaliapark’ is vastgesteld door het college van Utrecht. Dit betekent dat de vergunning voor de bouw van de kerk en 24 appartementen op de kop van het Amaliapark is afgegeven. Het uitwerkingsplan vloeit voort uit het bestemmingsplan Parkwijk Langerak, waarin de kaders voor de bouw op deze plek zijn vastgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Binnen deze termijn zijn zes zienswijzen bij de raad binnengekomen. De zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn opgenomen in een vaststellingsrapport en hebben geleid tot een verheldering van de toelichting van het vaststellingsrapport.

Zie ook: Staatscourant

Informatieavond appartementen 11 oktober 2017

Op woensdag 11 oktober 2017 organiseert Amalia Staete een informatieavond voor de toekomstige bewoners en andere belangstellenden.

Het proces voor de vergunningsaanvraag is in een eindfase gekomen. Op de informatieavond kunnen we verdere mededelingen doen of de vergunning voor de bouw van de kerk en de appartementen definitief door de gemeente Utrecht is verleend.

Momenteel zijn wij ook in gesprek met zorgorganisaties voor de praktische invulling van zorgdienstverlening en huishoudelijke hulp. Op de informatieavond bespreken we met de toekomstige bewoners de plannen en ideeën. Ook wat betreft dit onderwerp stellen we de suggesties en opmerkingen van de bewoners erg op prijs.

Onze projectbegeleider Estea selecteert in de komende periode een aannemer voor de bouw van de kerk en de appartementen en een leverancier voor de keukens en het sanitair. Op de informatieavond maken wij de keukenleverancier bekend en zullen wij de opties presenteren waaruit bewoners een keuze kunnen maken.

Ten slotte: op deze avond hopen we nieuwe visualisaties (afbeeldingen) gereed te hebben. Het biedt de mogelijkheid om echt een ‘kijkje’ te nemen in de appartementen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J.H. Bink tel. 030-6038970 of via e-mail: info@amaliastaete.nl.