Planning werkzaamheden augustus-september

Op het bouwterrein staan in de maanden augustus en september de volgende werkzaamheden gepland:

 • Vanaf dinsdag 21 augustus t/m 6 september gaan de grond/graafwerkzaamheden plaatsvinden.
 • Vanaf 7 september t/m 11 september gaan de boorwerkzaamheden voor de kerk plaatsvinden.
 • Dan een korte periode rust t/m 17 september i.v.m. uitharden van de palen.
 • Vanaf 18 september t/m 21 september is er dan weer grondwerk en aanvoer van funderingsmaterialen voor de kerk.
 • De stort van de fundering (kerk) is in principe 28 september.

Week 31: Aanpassingen voor het bouwverkeer

Deze week is de straatverlichting aan de Eerste Westerparklaan (parkzijde) tot halverwege het bouwterrein verwijderd. Tevens zijn er betonplaten geplaatst ten behoeve van de in/uitrit van het bouwverkeer. In de komende weken zullen kabels en leidingen verlegd of aangelegd worden en zal aan de Eerste Westerparklaan een in/uitrit voor het bouwverkeer gerealiseerd worden; het trottoir wordt vervangen door een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport. De inrichting is zo gekozen dat de buurt het minst belast wordt en dat het bouwverkeer het minst ver de buurt in komt.

In week 35 zal het overtollige grond van de bouwlocatie afgevoerd worden van het bouwterrein en zal de bouwplaats ingericht worden.

Bezwaar tegen bouw afgewezen

Het bezwaar van enkele omwonenden tegen de bouw van de zorgwoningen en de kerk is door de Raad van State afgewezen. Eerder had de Raad van State al de aanvraag voor een voorlopige voorziening afgewezen.

Op 3 oktober 2017 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van zorgwoningen en de kerk aan de Eerste Westerparkhof. Deze besluit is gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt.

Tegen dit besluit hebben enkele omwonenden een beroep ingesteld en hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek bouw) te treffen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 26 maart 2018 en op 13 april 2018 afgewezen. (Zie uitspraak voorzieningenrechter).

Op 28 juni 2018 heeft de Afdeling het beroep ter zitting behandeld en op 1 augustus heeft de rechter uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaart. De, op 3 oktober 2017 verleende vergunning, kan nu niet meer herroepen worden.

Grondoverdracht

Op 26 juli 2018 heeft de levering van de grond door de gemeente Utrecht aan Amalia Staete plaatsgevonden. Amalia Staete is daarmee eigenaar (erfpacht) geworden van ruim 2400 m2 grond op de kop van het Amaliapark. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt. Voorafgaande aan deze levering heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Utrecht en het bestuur van Amalia Staete op 30 januari 2018 heeft de stukken getekend om over te gaan tot aankoop van het perceel.


Week 28: Start bouwwerkzaamheden

Deze week is door bouwbedrijf Van Driesten een start gemaakt met de voorbereiding van de bouw van de appartementen. Deze werkzaamheden duren tot en met week 34. In die periode zullen kabels en leidingen verlegd of aangelegd worden en zal aan de Eerste Westerparklaan een in/uitrit voor het bouwverkeer gerealiseerd worden. De straatverlichting aan de Eerste Westerparklaan (parkzijde) wordt daarvoor tot halverwege het bouwterrein verwijderd. Het trottoir wordt vervangen door een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport. De inrichting is zo gekozen dat de buurt het minst belast wordt en dat het bouwverkeer het minst ver de buurt in komt.

In week 35 zal het overtollige grond van de bouwlocatie afgevoerd worden van het bouwterrein en zal de bouwplaats ingericht worden.

Bouwplaatsinrichting

Planning bouwwerkzaamheden kerkgebouw en Amalia Staete

week 28 (7 juli t/m 14 juli):
– bouwhekken plaatsen rondom het gehele perceel

week 28-34 (7 juli t/m 24 augustus):
– verleggen/aanleggen kabels en leidingen,
– verwijderen verlichting Eerste Westerparklaan (parkzijde) tot halverwege het bouwterrein,
– trottoir Eerste Westerparklaan (parkzijde) wordt tot halverwege het bouwterrein een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport,
– realiseren in en uitrit (inrijden en uitrijden via dezelfde route, klein stukje tegen het verkeer in).

week 34 (20 augustus t/m 24 augustus):
– tijdelijke aansluitingen van nutsbedrijf voor bouwketen

week 35-37 (27 augustus t/m 14 september):
– inrichting van het bouwterrein met bouwketen
– afvoer overtollige grond van de bouwlocatie

week 36-37 (3 september t/m 14 september):
– boorpalen (geen heiwerk) van het kerkgebouw

week 42-43 (15 oktober t/m 26 oktober):
– boorpalen (geen heiwerk) appartementen Amalia Staete

Plaatsen bouwhekken week 28

Vrijdag 13-7-2018 zullen de bouwhekken geplaatst gaan worden om het terrein in verband met het aanleggen van de nutsvoorzieningen. In de daarop volgende weken zijn werkzaamheden gepland ter voorbereiding van de inrichting van de bouwplaats.


Werkzaamheden week 28 t/m 34.

Plaatsen bouwhekken;
Verleggen/aanleggen kabels en leidingen;
Verwijderen verlichting aan de parkzijde tot halverwege het bouwterrein;
Trottoir aan de parkzijde wordt tot halverwege het bouwterrein een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport;
Realisatie in/uitrit: inrijden en uitrijden via dezelfde route, klein stukje tegen het verkeer in.

Bouwplaatsinrichting

Bouwplaatsinrichting

Bezoek Bruynzeel

Op 13 maart 2018 heeft Bruynzeel een bijeenkomst georganiseerd in hun showroom op de Woonboulevard Utrecht – Kanaleneiland. Voor de bijeenkomst was veel belangstelling van de toekomstige bewoners van Amalia Staete.

In de presentatie werden de bewoners geïnformeerd verschillende soorten keukens, de zes keuzemogelijkheden voor blad-/frontkleuren en de keuzes voor de handgrepen. In de basiskeuken komt de volgende apparatuur van ETNA.

Inductiekookplaat
Specificatieblad
Combi-magnetron
Specificatieblad
Afzuigkap
Specificatieblad
Geïntegreerde koelkast met vriesvak
Specificatieblad

Download hier gedetailleerde keukeninformatie
Keuken type 1 is van toepassing voor de 2-kamerappartementen (55/60 m2)
Keuken type 2 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (75 m2)
Keuken type 3 is van toepassing voor de 3-kamerappartementen (85 m2)

Vervolg
In het voorjaar zullen de bewoners uitgenodigd worden voor een individueel gesprek bij Bruynzeel om verdere details te bespreken.

Op de informatieavond voor omwonenden is de inrichting van de bouwplaats toegelicht door Estea. Amalia Staete en de aannemer doen er alles aan om de overlast voor omwonenden te voorkomen. Indien omwonenden hinder ervaren kan dit op de bouwplaats gemeld worden bij de opzichter. De coordinator van de gemeente Utrecht staat in direct contact met de opzichter en omwonenden kunnen zich daar ook melden.

Melden op
1) www.utrecht.nl/melding
2) Coordinator Gemeente Utrecht, dhr. Richard Thomassen, r.thomassen@utrecht.nl of via telefoon 06 1329 1217 (tussen 9.30-16.00 uur)

Bouwverkeer:

 • Inrit naar openbaar gebied
 • Parkeren personeel
 • Opstelplaats kraan
 • Laden & lossen van opslag goederen
 • Bouwketen & afvalcontainers
 • Bouwhekken