Volg de bouw hier!

Vanaf deze plaats houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen aanvangen in februari 2018. De gemeente Utrecht zal omwonenden hierover gaan inlichten. Voor de bewoners wordt op woensdagmorgen 7 maart 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook een bezoek gepland staat aan de locatie.

Voorbereidende werkzaamheden 2

Werkzaamheden gestart – bodemonderzoek

Werkzaamheden gestart - bodemonderzoek

Werkzaamheden gestart – bodemonderzoek 2