Geref. gemeente Utrecht neemt afscheid van Westerkerk

De gereformeerde gemeente te Utrecht heeft zaterdagmiddag tijdens een bijzondere kerkdienst afscheid genomen van de Westerkerk. De afscheidsdienst werd geleid door ds. W. A. Zondag, consulent van de gemeente.

De predikant uit Woerden preekte over Openbaring 21:3a: „En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen.” In het vleesgeworden Woord, Christus, is God de mens zeer nabijgekomen, aldus ds. Zondag. „Hij leefde Zelf in een ‘tabernakel’. Hij vond geen woning op deze aarde. Zelfs Zijn kleed werd Hem afgenomen. Zo droeg Christus de zondestraf, zodat God weer kon wonen bij mensen. Straks zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel en zal God weer bij de mensen wonen, als de oude dingen voorbij zijn gegaan.”
In een slottoespraak memoreerde ds. Zondag hoe de gemeente meer dan vijftig jaar geleden het kerkgebouw ontving. Ds. C. Harinck leidde op 9 maart 1967 de dienst waarin de kanselbijbel geopend werd. Hij preekte toen uit Haggaï 2:10: „En in deze plaats zal ik vrede geven.” De Heere Zelf heeft deze woorden waar gemaakt, door Woord en Geest, zo zei ds. Zondag.
Kanselbijbel
Onder het zingen van Psalm 119 vers 45 sloot de predikant de kanselbijbel. Vanaf zondag 7 januari komt de gemeente samen in de Torenpleinkerk in Vleuten.

Het nieuwe kerkgebouw is gepland in de kop van het Amaliapark nabij Amalia Staete.

Bron: rd.nl
Beeld: Jaap Sinke