Gemeente Utrecht geeft vergunning af voor de bouw

Het bestuur van Amalia Staete heeft gisterenavond op de informatieavond voor bewoners bekend gemaakt dat het ‘Uitwerkingsplan Kop Amaliapark’ is vastgesteld door het college van Utrecht. Dit betekent dat de vergunning voor de bouw van de kerk en 24 appartementen op de kop van het Amaliapark is afgegeven. Het uitwerkingsplan vloeit voort uit het bestemmingsplan Parkwijk Langerak, waarin de kaders voor de bouw op deze plek zijn vastgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Binnen deze termijn zijn zes zienswijzen bij de raad binnengekomen. De zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn opgenomen in een vaststellingsrapport en hebben geleid tot een verheldering van de toelichting van het vaststellingsrapport.

Zie ook: Staatscourant