Nieuwe naam: Amalia Staete

De naam voor het appartementencomplex is Amalia Staete geworden. Op de prijsvraag zijn 14 namen binnengekomen. Alle inzenders hartelijk dank! Het bestuur stond, door de vele goede inzendingen, voor een pittige uitdaging maar na een zorgvuldige selectieprocedure is de, door Eline de Bruin ingezonden naam, gekozen.

Eline de Bruin: “Het is een naam met vorstelijke allure. Amalia betekent “Inspanning in de strijd”. Staete is een oud woord voor begrippen als landhuis, landgoed, slot. Het deftige staete verleent het project authenticiteit, gewicht en deftigheid. Omdat ouderen een waardevolle plek onder ons hebben, omdat wij hen met respect willen bejegenen, verdienen zij een woning met een naam waarbij dit tot uitdrukking komt.”

De naam Amalia Staete vervangt de naam Stichting Wonen en Zorg Leidsche Rijn.