Verslag informatieavond 6 februari 2017

Op de informatieavond maandag 6 februari 2017 heeft de architect Marco Born en onze projectbegeleider Estea de voortgang van het project toegelicht. Op de informatieavond in september 2016 is het voorlopige ontwerp gepresenteerd en is geïnformeerd naar opmerkingen en ideeën van de toekomstige bewoners. Deze opmerkingen en ideeën, en aanvullingen vanuit het bouwteam en de gemeente Utrecht, zijn door de architect verder uitgewerkt en heeft deze in het Definitieve Ontwerp gepresenteerd. Het betreft met name de volgende aanpassingen.

• Efficiëntere invulling van het centrale trappenhuis.
• Definitieve indeling van de appartementen.
• Definitieve indeling van de entresol met vide.
• Definitief installatieconcept (vloerverwarming, ventilatie, zonnepanelen e.d.).

Omdat het Definitieve Ontwerp gereed is, heeft Estea ook een vernieuwde indicatie van de verhuurprijzen bekendgemaakt. Deze indicatie is voor de appartementen met een entresol is bijgesteld, voor het nieuwe type 4 (60 m2) is een indicatie toegevoegd en van de overige appartementen is de eerder afgegeven indicatie ongewijzigd geworden.

Op de avond is verder het voorstel voor de terreininrichting van de kerk en de woningen aan de orde gekomen. Advies- en ontwerpbureau SRO heeft, mede op basis van input van omwonenden, een ontwerp gemaakt voor de terreininrichting. Hiervoor is ook een maquette gemaakt van de kerk, de appartementen en de omgeving.

Estea heeft ook het vervolg van het project verder toegelicht. Voor de zomervakantie zal er een volgende informatieavond georganiseerd worden. Afhankelijk van het verloop van de vergunningsaanvragen kan er op z’n vroegst gestart worden met de bouw van de kerk en de woningen in september 2017.