Aanvraag vergunning ingediend

Op 23 december 2016 is, volgens planning, de vergunningsaanvraag voor de bouw van de kerk en het appartementencomplex ingediend bij de gemeente Utrecht. Daarmee is het project in een nieuwe fase gekomen. In 2017 zal de focus liggen op de start bouw en alle voorbereidingen die daarvoor nodig zijn.

Dit betekent dat ook verder invulling wordt gegeven aan de inrichting van de buitenruimte. Op 15 december jl. is er een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Utrecht voor de omwonenden. Op deze bijeenkomst konden ideeën en wensen kenbaar maken met betrekking tot de buitenruimte. Begin februari organiseert SWZ Leidsche Rijn een informatieavond voor de toekomstige bewoners. Op deze avond zullen de laatste ontwerpen toegelicht worden en wordt ook ingegaan op de inrichting van de buitenruimte.