Bewonersbijeenkomst september 2016

Op 28 september heeft de SWZ Leidsche Rijn samen met Estea (directie/projectleiding) een bewonersbijeenkomst georganiseerd in De Hoeksteen. Op deze avond is bekend gemaakt dat er stappen zijn gemaakt met de gemeente Utrecht over de aankoop van de grond voor zowel de woningen als de kerk. Het bouwplan is hierdoor definitief haalbaar gebleken waardoor het bestuur heeft besloten om zo spoedig mogelijk de vergunning aan te vragen en al het andere te doen wat nodig is om te kunnen starten met de bouw.

28-9-2016-swz-bewonersbijeenkomst 28-9-2016-swz-bewonersbijeenkomst-foto-2

Op de bijeenkomst is teruggeblikt op de periode vanaf de vorige bijeenkomst op 7 maart samen met de kerkelijk gemeente. Het bestuur kijkt dankbaar terug op het voorspoedige verloop tot nu toe. De hand van de Heere mogen we daar in opmerken. Na de vorige bijeenkomst ontvingen we veel positieve reacties en inschrijvingen. Tot nu toe zijn 22 van de 24 appartementen toegewezen.

Verder zijn de bijgewerkte plannen gepresenteerd. Aanpassingen welke naar aanleiding van de vorige bijeenkomst, de bijeenkomst met omwonenden en de individuele gesprekken zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn

1) Balkons zijn gesitueerd met zoveel mogelijk privacy;
2) Er zijn vier appartementen gesitueerd aan de parkzijde in plaats van aan de Westerparklaan;
3) De voorgevel is nu ook ontworpen;
4) De appartementen op de bovenste woonlaag krijgen een vide en een entresol (open verdieping).

De architect Marco Born heeft daarnaast ook twee verschillende indelingen gepresenteerd voor de 75 m2 en 85 m2 appartementen en een 60 m2 variant geïntroduceerd.

Estea heeft ook het vervolg van het project gepresenteerd. Zij streven ernaar om ca. december 2016 de omgevingsvergunning in te dienen. De toetsing door de gemeente zal plaatsvinden in de periode december 2016 t/m ca. juli 2017 (uitgebreide procedure). Bij geen bezwaren is de vergunning onherroepelijk in juli 2017 en kan na de bouwvak 2017 gestart worden met de bouw. Dit betekent dat zonder oponthoud de appartementen medio 2018 opgeleverd kunnen worden.

Op de bewonersbijeenkomst en de periode daarna hebben de bewoners ideeën, op- en aanmerkingen ingediend met betrekking tot de plannen. Deze opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en ligt er nu een Voorlopig Ontwerp (VO). In het VO is gekozen om drie 55 m2 appartementen aan de parkzijde te vervangen door 60 m2 appartementen. Verder is ook gekozen voor indeling A (L-vormige woonkamer) voor alle 85 m2 appartementen. Na de vaststelling van het VO zal Estea samen met onze architect Marco Born het Definitieve Ontwerp verder gaan uitwerken.