Bezwaar tegen bouw afgewezen

Het bezwaar van enkele omwonenden tegen de bouw van de zorgwoningen en de kerk is door de Raad van State afgewezen. Eerder had de Raad van State al de aanvraag voor een voorlopige voorziening afgewezen.

Op 3 oktober 2017 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van zorgwoningen en de kerk aan de Eerste Westerparkhof. Deze besluit is gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt.

Tegen dit besluit hebben enkele omwonenden een beroep ingesteld en hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek bouw) te treffen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 26 maart 2018 en op 13 april 2018 afgewezen. (Zie uitspraak voorzieningenrechter).

Op 28 juni 2018 heeft de Afdeling het beroep ter zitting behandeld en op 1 augustus heeft de rechter uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaart. De, op 3 oktober 2017 verleende vergunning, kan nu niet meer herroepen worden.