Plaatsen bouwhekken week 28

Vrijdag 13-7-2018 zullen de bouwhekken geplaatst gaan worden om het terrein in verband met het aanleggen van de nutsvoorzieningen. In de daarop volgende weken zijn werkzaamheden gepland ter voorbereiding van de inrichting van de bouwplaats.


Werkzaamheden week 28 t/m 34.

Plaatsen bouwhekken;
Verleggen/aanleggen kabels en leidingen;
Verwijderen verlichting aan de parkzijde tot halverwege het bouwterrein;
Trottoir aan de parkzijde wordt tot halverwege het bouwterrein een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport;
Realisatie in/uitrit: inrijden en uitrijden via dezelfde route, klein stukje tegen het verkeer in.

Bouwplaatsinrichting

Bouwplaatsinrichting