Op de informatieavond voor omwonenden is de inrichting van de bouwplaats toegelicht door Estea. Amalia Staete en de aannemer doen er alles aan om de overlast voor omwonenden te voorkomen. Indien omwonenden hinder ervaren kan dit op de bouwplaats gemeld worden bij de opzichter. De coordinator van de gemeente Utrecht staat in direct contact met de opzichter en omwonenden kunnen zich daar ook melden.

Melden op
1) www.utrecht.nl/melding
2) Coordinator Gemeente Utrecht, dhr. Richard Thomassen, r.thomassen@utrecht.nl of via telefoon 06 1329 1217 (tussen 9.30-16.00 uur)

Bouwverkeer:

  • Inrit naar openbaar gebied
  • Parkeren personeel
  • Opstelplaats kraan
  • Laden & lossen van opslag goederen
  • Bouwketen & afvalcontainers
  • Bouwhekken