Doelgroep

Ouderen in de leeftijd van 55+ die de reformatorische leefwijze een warm hart toe dragen;
Ouderen die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid en veiligheid willen behouden;
Ouderen die waarde hechten aan een eigen leefsfeer en leefgemeenschap;
Alleenstaanden en oudere echtparen, waarvan één of beiden in de basis nog geen zorg nodig heeft, maar waarvan in de loop van de tijd één of beiden een zorgvraag krijgt;
Zelfstandig wonen op basis van de toepassing van het ‘Scheiden van wonen en zorg’.

Toewijzing
Het bestuur van Amalia Staete wijst de appartementen toe op basis van de deze criteria:

1. De belangstellende woont langer dan drie jaar in Utrecht of ondergenoemde plaatsen, of langer dan zes jaar onafgebroken in de afgelopen zestien jaar, of de belangstellende heeft economische of maatschappelijke binding aan deze plaatsen. Dat betreft de gemeenten Houten, Zeist, De Bilt, Maartensdijk, Groenekan, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen, Breukelen, Montfoort, Kockengen, Loenen a/d Vecht, Nieuwer ter Aa en Woerden.

2. De belangstellende bezit óf de Nederlandse nationaliteit, óf wordt op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander behandeld, óf beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland.

Als er onvoldoende belangstellenden vanuit de regio zijn, kunnen de appartementen toegewezen worden aan belangstellenden buiten de regio. Belangstellenden die niet in de regio wonen komen op een wachtlijst. De toewijzing gaat op volgorde van aanmelding. Aanmelden is mogelijk met dit formulier.