Week 34: Grondwerkzaamheden

Op 21 augustus 2018 is een start gemaakt met de grondwerkzaamheden. Contouren van de gebouwen worden daarmee langzamerhand zichtbaar. De werkzaamheden zullen duren t/m 6 september 2018. Daarna gaan de boorwerkzaamheden voor de kerk plaatsvinden.

Week 31: Aanpassingen voor het bouwverkeer

Deze week is de straatverlichting aan de Eerste Westerparklaan (parkzijde) tot halverwege het bouwterrein verwijderd. Tevens zijn er betonplaten geplaatst ten behoeve van de in/uitrit van het bouwverkeer. In de komende weken zullen kabels en leidingen verlegd of aangelegd worden en zal aan de Eerste Westerparklaan een in/uitrit voor het bouwverkeer gerealiseerd worden; het trottoir wordt vervangen door een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport. De inrichting is zo gekozen dat de buurt het minst belast wordt en dat het bouwverkeer het minst ver de buurt in komt.

In week 35 zal het overtollige grond van de bouwlocatie afgevoerd worden van het bouwterrein en zal de bouwplaats ingericht worden.

Week 28: Start bouwwerkzaamheden

Deze week is door bouwbedrijf Van Driesten een start gemaakt met de voorbereiding van de bouw van de appartementen. Deze werkzaamheden duren tot en met week 34. In die periode zullen kabels en leidingen verlegd of aangelegd worden en zal aan de Eerste Westerparklaan een in/uitrit voor het bouwverkeer gerealiseerd worden. De straatverlichting aan de Eerste Westerparklaan (parkzijde) wordt daarvoor tot halverwege het bouwterrein verwijderd. Het trottoir wordt vervangen door een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport. De inrichting is zo gekozen dat de buurt het minst belast wordt en dat het bouwverkeer het minst ver de buurt in komt.

In week 35 zal het overtollige grond van de bouwlocatie afgevoerd worden van het bouwterrein en zal de bouwplaats ingericht worden.

Bouwplaatsinrichting

Plaatsen bouwhekken week 28

Vrijdag 13-7-2018 zullen de bouwhekken geplaatst gaan worden om het terrein in verband met het aanleggen van de nutsvoorzieningen. In de daarop volgende weken zijn werkzaamheden gepland ter voorbereiding van de inrichting van de bouwplaats.


Werkzaamheden week 28 t/m 34.

Plaatsen bouwhekken;
Verleggen/aanleggen kabels en leidingen;
Verwijderen verlichting aan de parkzijde tot halverwege het bouwterrein;
Trottoir aan de parkzijde wordt tot halverwege het bouwterrein een puinbaan i.v.m. (zwaar) transport;
Realisatie in/uitrit: inrijden en uitrijden via dezelfde route, klein stukje tegen het verkeer in.

Bouwplaatsinrichting

Bouwplaatsinrichting

Op de informatieavond voor omwonenden is de inrichting van de bouwplaats toegelicht door Estea. Amalia Staete en de aannemer doen er alles aan om de overlast voor omwonenden te voorkomen. Indien omwonenden hinder ervaren kan dit op de bouwplaats gemeld worden bij de opzichter. De coordinator van de gemeente Utrecht staat in direct contact met de opzichter en omwonenden kunnen zich daar ook melden.

Melden op
1) www.utrecht.nl/melding
2) Coordinator Gemeente Utrecht, dhr. Richard Thomassen, r.thomassen@utrecht.nl of via telefoon 06 1329 1217 (tussen 9.30-16.00 uur)

Bouwverkeer:

  • Inrit naar openbaar gebied
  • Parkeren personeel
  • Opstelplaats kraan
  • Laden & lossen van opslag goederen
  • Bouwketen & afvalcontainers
  • Bouwhekken

Onthulling bouwbord

Op 7 maart 2018 werd het bouwbord feestelijk onthuld door de heer en mevrouw Van Selm, één van de initiatiefnemers van het project. Deze onthulling staat symbool voor de start van de werkzaamheden die deze maand zullen aanvangen. Bij de onthulling waren de toekomstige bewoners aanwezig. Voorafgaand zijn zij geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden en de planning.

Volg de bouw hier!

Vanaf deze plaats houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen aanvangen in februari 2018. De gemeente Utrecht zal omwonenden hierover gaan inlichten. Voor de bewoners wordt op woensdagmorgen 7 maart 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook een bezoek gepland staat aan de locatie.

Voorbereidende werkzaamheden 2

Werkzaamheden gestart – bodemonderzoek

Werkzaamheden gestart - bodemonderzoek

Werkzaamheden gestart – bodemonderzoek 2