Op de informatieavond voor omwonenden is de inrichting van de bouwplaats toegelicht door Estea. Amalia Staete en de aannemer doen er alles aan om de overlast voor omwonenden te voorkomen. Indien omwonenden hinder ervaren kan dit op de bouwplaats gemeld worden bij de opzichter. De coordinator van de gemeente Utrecht staat in direct contact met de opzichter en omwonenden kunnen zich daar ook melden.

Melden op
1) www.utrecht.nl/melding
2) Coordinator Gemeente Utrecht, dhr. Richard Thomassen, r.thomassen@utrecht.nl of via telefoon 06 1329 1217 (tussen 9.30-16.00 uur)

Bouwverkeer:

  • Inrit naar openbaar gebied
  • Parkeren personeel
  • Opstelplaats kraan
  • Laden & lossen van opslag goederen
  • Bouwketen & afvalcontainers
  • Bouwhekken

Onthulling bouwbord

Op 7 maart 2018 werd het bouwbord feestelijk onthuld door de heer en mevrouw Van Selm, één van de initiatiefnemers van het project. Deze onthulling staat symbool voor de start van de werkzaamheden die deze maand zullen aanvangen. Bij de onthulling waren de toekomstige bewoners aanwezig. Voorafgaand zijn zij geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden en de planning.

Volg de bouw hier!

Vanaf deze plaats houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen aanvangen in februari 2018. De gemeente Utrecht zal omwonenden hierover gaan inlichten. Voor de bewoners wordt op woensdagmorgen 7 maart 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook een bezoek gepland staat aan de locatie.

Voorbereidende werkzaamheden 2

Werkzaamheden gestart – bodemonderzoek

Werkzaamheden gestart - bodemonderzoek

Werkzaamheden gestart – bodemonderzoek 2