ANBI

De Gereformeerde Gemeenten hebben een ANBI-status. Amalia Staete is een Zelfstandig Onderdeel van de Gereformeerde Gemeente Utrecht.

Wat is een ANBI-status?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst. Hieronder treft u de ANBI-informatie aan.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
Het RSIN van Amalia Staete – Zelfstandig Onderdeel Gereformeerde Gemeente Utrecht is 857457044

Contactgegevens
Amalia Staete
Victor Hugo Plantsoen 25-II
3533 CH Utrecht
Tel. 030-6038970
E-mail: info@amaliastaete.nl
Website: www.amaliastaete.nl
KvK: 68465750 te Utrecht
IBAN: NL07 ABNA 0247 2330 64

Doelstelling 
Amalia Staete stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden een identiteitsgebonden woon(zorg)voorziening in de kop van het Amaliapark in Leidsche Rijn (Utrecht) nabij het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht en het coördineren van zorgverlening en maatschappelijke diensten.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn beschikbaar gesteld in een PDF-bestand en kunt u hier downloaden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen. Eén bestuurder wordt benoemd door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Voor de andere vier bestuursleden dient er goedkeuring te zijn van de kerkenraad. Dit geeft de kerkenraad een positie om toe te zien op het identiteitsbeleid. Het bestuur voert het beleid over Amalia Staete, neemt de nodige besluiten en is opdrachtgever voor de bouw van het appartementencomplex en eigenaar en beheerder van het complex.

J.H. (Hennie) Bink
Voorzitter
Mr. G.K. (Gertina) Heger
Secretaris
G.J. (Ger) van der Linden
Penningmeester
R.R. (Reinier) van Selm
Bestuurslid
J.A. (Abjan) Jacobse
Bestuurslid

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Amalia Staete heeft geen personeel in dienst. Onkosten die uitgeoefend zijn in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt beschikbaar gesteld in een PDF-bestand en kunt u hier downloaden nadat het verslag is opgesteld.

Financiele verantwoording
De financiele verantwoording wordt beschikbaar gesteld in een PDF-bestand en kunt u hier downloaden nadat de verantwoording is opgesteld.